Individuele coaching voor kinderen 8-12 jaar

Soms is een groepstraining niet de meest geschikte werkvorm voor een kind en is hij of zij meer gebaat bij een 1 op 1 contact.

Of blijkt na een groepstraining weerbaarheid dat nog meer begeleiding op maat nodig is. En dat met een paar individuele bijeenkomsten, die precies gaan over datgene wat het kind nodig heeft, hij of zij verder geholpen is.

Kinderen moeten vandaag de dag heel veel en krijgen zoveel prikkels op zich af. Niet ieder kind is sociaal, emotioneel of verbaal zo vaardig dat hij of zij met alles wat er op hem of haar afkomt soepel om gaat en er een weg mee weet. Dat is niet erg zolang het kind er geen last van heeft en/of de omgeving!

Kinderen mogen verschillend zijn, graag zelfs, mogen onzeker zijn en het even niet weten. Niemand (ik ook niet…) is altijd weerbaar en assertief.

Belangrijker vind ik dat kinderen en jongeren leren waar ze sterk in zijn, wat ze goed af gaat en wat ze prettig vinden. Op school, thuis, in contact met volwassenen, met vrienden en leeftijdgenoten.

En dat ze zich bewuster zijn van hun doen en laten: wat wil ik wel en niet? Waar stop ik energie in en waar niet? Met wie ga ik om en op welke manier? Wat zou ik anders willen in contacten en hoe ziet dat er dan uit?

Tijdens de individuele coaching bijeenkomsten ga ik samen met het kind (en de ouders) op zoek naar wat het als lastig of als probleem ervaart en gaan we vooral bezig met oplossingen en positieve veranderingen. Altijd in kleine, haalbare stappen zodat moeite wordt beloond en succeservaringen plaats vinden. Iedere bijeenkomst heeft een thema (b.v. ja-nee-twijfelgevoel, zelfbeeld en trots zijn op jezelf, omgaan met vrienden, omgaan met problemen en oplossingen thuis, op school).

Met als einddoel dat een kind met meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld en trots op zichzelf en zijn of haar capaciteiten, de deur uitwandelt. Dat is mijn streven.

Hoe doen we dat? Middels allerlei praktische opdrachten en oefeningen. Ook spel- en bewegingsoefeningen die maken dat een kind vooral ook ervaart wat het kan en wil en wat niet. Wat al lukt en hoe dat komt. Waar het hulp nodig heeft en hoe hij/zij dat kan organiseren.

Werkwijze

Van den Brekel Trainingen heeft eerst een intakegesprek met de ouders en het kind om te bespreken wat het probleem en vooral wat de vraag is. In dit gesprek bekijken we ook of een individueel traject het beste is op dat moment en of het kind zelf voldoende gemotiveerd is om mee te doen.

Bij individuele coaching gaan we uit van zo’n 5 of 6 sessies van 1 uur.

Het tarief voor de intake is € 60,-. Voor de individuele coaching sessies: € 70,- per keer.

Tussentijds hebben we telefonisch contact met de ouders om de voortgang te bespreken en te bekijken of het aantal sessies klopt. Na afloop is er een evaluatiegesprek.

Als u vrijblijvend informatie wilt over de kindercoaching en wilt weten of dit geschikt is voor uw kind, stuur een mail info@vandenbrekeltrainingen.nl of neem telefonisch contact op:

0347 32 00 41 of 06 122 60 197


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Kennismaken?

Neem contact op