Trainingen weerbaarheid

Werkwijze

Onze lessen zijn actief, sportief en afwisselend. In iedere les is veel ruimte voor spel en bewegingsoefeningen naast een kringgesprek, het trainen van zelfverdediging technieken, rollenspelen (‘toneelstukjes’) en doe-opdrachten in kleine groepjes.

Ook krijgt ieder kind een boekje mee naar huis met informatie, verhalen en huiswerkopdrachten. Deze opdrachten bespreken we na in de les.

Wij geven trainingen weerbaarheid en zelfverdediging bij voorkeur en als het mogelijk is, aan jongens en meisjes apart. Omdat jongens en meisjes vaak andere dingen willen leren en bespreken en bovendien op een verschillende manier leren.

Bij de brugklastraining werken we met een gemengde, kleine groep.

In onze lessen maken we o.a.gebruik van de succesvolle lesmethodes: ‘Marietje Kessels’ project en de ‘Rots en Water’ methode www.marietjekessels.nl en www.rotsenwater.nl .

Beide methodes zijn psycho-fysieke methodes. Dit houdt in dat kinderen leren door te doen, door zelf te ervaren wat het effect is van hun gedrag, door ideeën uit te wisselen met andere kinderen en door te oefenen met ander gedrag.

Ook de methode van het ‘Oplossingsgericht werken’ zetten we graag in. We richten ons met het kind of de jongere liever op oplossingen en wat wèl werkt en minder op problemen.

Geïnteresseerd?

Kennismaken?

Neem contact op